1. .
  bir kişinin içinde yaşayabilen ve onun zihnini ve bedenini kontrolü altında tutabilen şeytan gibi kötü bir varlığın olduğu öğretisidir.

  En eski örnekleri Çinlilerin,mısırlıların ve babillilerin kayıtlarında bulunabilir.
  ibraniler arasında sapkınlık olarak atfedilir.
  1 -1 ... alegria
 2. .
  şeytanın öğretisi. Kaynakların verdiği bilgilere göre "satanizm, içinde ilkel dinlerden ve inançlardan bazı unsurlar taşımakla beraber bir inanç sistemi olarak ortaçağda, hristiyanlığa tepki olarak doğmuştur. Uzun zaman yer altında faâliyet gösterdikten sonra Amerika'da, liberal ortamdan yararlanarak ortalığa çıkmış ve örgütlenmiştir. Kiliseye karşı kilise, dine ve dinlere karşı bir din ve hayat sistemi olarak ilk satanist kiliseyi ABD'de Antone Szandor La Vey (1930-1997) kurmuştur. inancın esası dinlerin inanç ve öğretilerini reddetmek, insanı bütün arzuları ile merkeze almak, hiçbir yasak tanımadan arzuları tatmin etmektir. Birçok satanist gurup vardır. Bunların en tehlikeli olanı pop satanist guruptur. Bunların tarihî ve felsefî bir boyutları yoktur. Bilgileri kulaktan dolmadır. Pop-lumpen stanistler daha çok aile ve toplumdan kopmuş, manevîyat boşluğuna düşmüş, suça eğilimli, kötü alışkanlıklar edinmiş, akıl ve rûh sağlığı bozuk gençlerden oluşmaktadır

  http://www.hayrettinkaram...yazi/laikduzen/3/0354.htm
  ... bidasi kerim