1. 1.
    ar. iki seyh.
    genellikle hadis istilahi olarak kullanilir. buhari ve muslimden kinayedir.
    1 ... child