1. 1.
    ses olduğu için mi kulaklarımız var yoksa tersi mi, neden? sorunsalidir...
    1 ... erectof