1. .
    (#3802986) no lu entryde gözüme çarpan bir tanım olmakla birlikte kendimce açıklamayı borç bildim çünkü vardır böyle bir şey.

    duyulduğunda akla kaba saba, iri yarı kişileri getiren isimlerdir. örneğin bir abbas yıllardır ayı abbas ile özdeşleşmiştir dilimizde. cabbar, gaffur ve fuat da böyle isimler arasında sayılabilir.
    ... dulgerbob inciryapragi