1. 1.
    emek verilen şeyi sunma.
    ... pervazda