1. .
    Siyonistler tarafından diğer yahudilere karsı kullanılan buram buram mahalle baskısı kokan "kendinden nefret eden" anlamına gelen söz öbegi. Türkiyede kendi halkından nefret eden, kendi halkına güvenmeyen, 70 milyon insanın kendisine oy vermeyen yüzde seksenini şeriat yanlısı sakallı aczimendi zanneden, toplumsal çatlakları derin fay hatlarına dönüştüren, gerektiğinde belli bir inanış yada mezhepteki insanları hiç çekinmeden kullanan bir zihniyet vardır. Bunlar aslında çok büyük bir çelişki içersindedirler Türk olmaktan mutludurlar ama müslüman olmaktan hosnut değillerdir, fakat müslüman olmayan bir türkün gerçek anlamda türk olamayacagınıda bilmektedirler, ne yapsak diye kara kara düşünmektedirler. Kendi çelişkilerini her türlü bizans oyununa başvurarak bastırmaya çalışmaktadırlar.
    ... hasta siempre