1. 1.
    asidin bonding içerisinde yer alan adeziv sistemlerdir. smear tabakasını tamamen çözmezler sadece modifiye ederler. bu yüzden post-operatif hassasiyet oluşabilir. ayrıca bağlanma total etch sistemlere göre daha azdır. teknik hassasiyet her ne kadar total etch sistemlere göre daha az denilse de yine de kaviteyi tükrükten izole etmek gerekir. bu yönden bakıldığında pek bir avantaj sağlamamaktadır.
    ... fabala
  2. 2.
    smear tabakayı taammen kaldırmadığı için mikro sızıntıyı azaltır ve dentinin geçirgenliğini attırmaz* bu şekilde sanıldığının aksine post-operatif hassasiyeti minimuma indirir.
    ... cenaze sigarasi