1. 1.
    Kalp akciğer makinasındaki pompaların ana amacı; vena cavalardan yerçekimi ile rezarvuarda toplanan kanın bir basınç ve akım hızında oksijenatöre ve oradan da arteriyel sistem ile bireye ulaşmasını sağlamaktır.

    Santifugal pompa tek kullanımlık ve güvenli bir pompa çeşididir aynı zamanda Nonpulsatil yani devamlı bir akım sağlar.
    Santrifugal pompa daha az mikroemboliYe yol açar ve kanı sıkıştırmadan merkezkaç kuvveti ile pompaladığı için kanın şekilli elemanlarına daha az zarar verir. Ecmo dediğimiz ekstrakorporeal membran oksijenatörde daha sık tercih edilir.
    ... hayata kifayetsiz