bugün

sanatçı
herhangi bir sanat dalında uzmanlaşmış, sanat müdavimi kişi.
kendini sanatın bir dalına adamış olup kültleşmiş eserler çıkaran,insanların takdirini kazanan saygı duyulası kişilik.
507 sayılı Esnaf ve Sanatkar Kanunu'na göre;

Vücut çalışmasına dayanan bir işyeri olan,
işyerinde sanat, hizmet yada meslek kolunda ihtisasını değerlendiren,
Belirli veya gezici bir işyeri sahibi,
Geliri, geçimine ancak yetecek derecede olan kişilerdir.
''hayatta her şey olabilirsiniz; mebus, bakan, hatta cumhurbaşkanı… ama sanatçı olamazsınız.'' - mustafa kemal atatürk.
bir işi sadece bedeni ile yapabilen bir kişi; işçi'dir.
bu işi bedeninin yanısıra; aklı ile de yapan birisi; usta'dır.
aynı işi bedeni, aklı ve gönlü ile yapıp, yücelten kişi ise; sanatkar'dır.
fikir ve sanat adamı kimseden takdir beklemez ve o daima çağının şahidi olarak eserlerini verirken hakikatin karşısındaki her şeye muhaliftir.

“bir fransız edibi, bu ince hikmeti şöyle ifadelendiriyor.

- «üç şey gerçek sanatkârı şerefsiz kılar: fransız akademisine âzâ kabul edilmek, (lejyon d’onör) nişanıyla lûtuflandırılmak, zamanenin münekkidi tarafından övülmek…”