1. 1.
    Yedinci çakra bütün çakraları tüm nitelikleri ile birlikte içinde barındırır. insanın idrakının evrimindeki son kilometretaşıdır. Bugün, biz, bu çakraya tekabül eden konumdayız ve sınırlı aklımız ve kavramlarımızın ötesinde olan ve Sahasrara konumunda mutlağa dönüşen bu yeni idrak sahasına kolayca girebilme yeteneğine bilincimiz artık sahiptir. Bu çakra bize, merkezi sinir sistemimiz hakkında Gerçek'in kesin ve mutlak idrakını verir.
    ... nirvana
  2. 2.
    (bkz: cakra)
    ... nirvana