1. 1.
    timur'un şiar edindiği bir ilke. mührüne bunu yazdırmıştır. "gücüm hukukumdandır". anlamına gelir. timur, her şeyi meri hukuk içerisinde hallederdi. hukukun verdiği ilkeler içerisinde hareket ettikçe başkalarının
    hukuksuz davranışlarını cezalandırma ve onları alt etme hakkını kazanıyordu. hukuk onu saldırılardan hem koruyor hem de ihlali halinde ona kendisini koruma gücünü arttırarak veriyordu. (bkz: yahudiler)
    ... oteki turkiye