1. 1.
    kıraathaneden sonra tutacak bir yer.

    selam ve eğilme ile.
    ... muslimaid