1. 1.
    Bir lisans veya ticari marka sahibinin sahip olduğu hakları bir başkasına devretmesi karşılığı aldığı bedeldir. Kiralanarak veya üretim birimi üzerinden verilebilir.
    ... cell-im
  2. 2.
    Bir petrol şirketinin, petrol yataklarını işlettiği ya da topraklarından petrol borularını geçirdiği ülkenin hükümetine ödediği komisyon.
    ... akyol