1. 1.
    remote method invocation. java nın uzak obje veya method erişimine izin veren alt yapısıdır. arada vekiller aracılığıyla temsili vekil sunucu tarafında sunulacak işleve ait sınıfın istemci vekillerde de olması ve bu vekillerin referanslarla objeleri veya methodları çağırması anlamına gelir. kendi alanında en çok kullanılan al yapıdır.
    1 ... the way i am