1. 1.
  Rızk, lugatta "kendisinden istifade edilen şey, askere verilen maaş, mülk, bağış, yağmur" manalarına gelir.
  Rızk, islam inancının birçok noktalarını birbirine bağlayan ve önemli saydığımız birçok kavramın tam orta noktasında bulunan ve hepsiyle direkt ya da dolaylı bir ilişki içerisinde olan, ve fakat buna rağmen hak ettiği önemi haczedemeyen bir kavramdır.
  Yaratma, yönetme, teşri, infak, zekat, sadaka, şirk, nimet, helal, haram, teslimiyet, nankörlük gibi çok önemli kavramlarla içli dışlı olan bir kavramdır
  1 ... vezir tonyukuk
 2. 2.
  yiyecek, içecek şey; azık.
  ... unique270