1. 1.
    Periton zarının arkasında olan.
    ... aby