1. 1.
  içerisinden tam 6 kanal ve bunlar içerisinde kaslar bulunan el bileği yapısı.
  1.kanal: m.adductor pollicis longus
  m.extansor pollicis brevis
  2.kanal: m.extensor carpi radialis longus
  m.extensor carpi radialis brevis
  3.kanal: m. extensor pollicis longus
  4.kanal: m.extensor digitorum
  m.extensor indicis
  5.kanal: m. extensor digiti minimi
  6.kanal: m.extensor carpi ulnaris geçer.
  ... piyon