1. .
    istanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 1996-1999 yılları arasında dekanlık yapmış,kimya mühendisliği analitik kimya dersine giren hocamız.
    ... lucius