1. 1.
    bazı iş kollarında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara kanunla reklam yasağı getirilmiştir.

    mesela avukatlar ve doktorlar kanun gereği reklam yapamazlar. her ne kadar doktorlar ticari birer kuruluş olan hastaneler vasıtası ile bu yasağı aşsalar da avukatların özellikle avukatlik kanunu madde 55 nedeniyle reklam yapmaları kesinlikle yasaklanmıştır.
    -1 ... eurasian