1. 1.
    rah kökünden gelir. rah, yol demektir. rah zamanla reh olmu$tur, sonra da nüma ile etkile$ip yol gösteren olmu$tur. evet böyledir.
    1 ... ceviz agaci
  2. 2.
    yol gösteren anlamına gelen farsça söz.
    ... mendoza