1. 1.
    Üretim sırasında kullanılan fiziki mal varlıklarıdır. Bina, fabrika reel sermayeye örnek olarak verilebilir.

    (bkz: sermaye)
    ... cell-im