bugün

Sovyetler Birliği üretilen ve askeri maksatlarla kullanıldığı gibi tarihteki ilk uzay uçuşlarının yapılmasını da sağlayan roket ailesi. Tasarımı Almanların 2. Dünya Savaşı sırasında geliştirdiği V-2 roketine dayanır.

http://tr.wikipedia.org/wiki/R-7
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.