1. .
    Tuna nehri'nin bir koludur. 1710'da osmanlı-rus savaşına ev sahipliği yapmıştır.
    ... you cant help me