1. 1.
    günümüzde var olmayan eski bir türk boyudur. mensuplarının bir kısmı rusya'nın kazan bölgesinde tatarlarla karışarak tatarlaşmış, bir kısmı ise günümüz bulgaristan'ında slavlarla karışarak slavlaşmıştır.

    günümüz bulgaristan bulgarları bu toplumun adını taşımalarına rağmen, genlerinde sadece %30 oranında proto-bulgar dna'larını taşımaktadırlar.

    not: bulgaristan'da yaşayan türk azınlıkla, bu eski türk boyunun bir ilişkisi olmadığı söylense de, bir kısım proto-bulgar'ın osmanlı fethine kadar türklüğünü koruduğu ve osmanlı devrinde bölgeye gelen türkmenlerle karıştığı düşünülmektedir, özellikle deliorman ve dobruca türklerinin anadolu'dan gelen türkmenlerle bölgede yerleşik olan kıpçak ve proto-bulgar türklerin karışması sonucu oluştuğu tezini bizzat evliya çelebi öne sürmektedir.
    1 ... tekyolkemalizm