1. 1.
    spermde histon proteinler yerine kullanılan bazik özellikteki dna ya baglanan proteinler
    ... biogenetikci
  2. 2.
    Dnanın daha iyi kondense olması için spermde bulunur.fertilizasyondan sonra histonlarla yer değiştirir.
    1 ... zettabyte