1. 1.
  Tanrı kavramı hakkındaki inanç ve öğretiler'den biri.
  ... leggare
 2. 2.
  (bkz: politeizm)
  ... pyndemonium
 3. 3.
  Polideizm, Deizmin politeistik formudur veya Politeizm'in deistik formudur. Bu inanışa göre evren birkaç Tanrı'nın kolektif yaratıcılığı sonucu yaratılmıştır. Bu tanrıların her biri evrenin bir parçasını yarattıktan sonra evren ile pratik anlamda ilgilenmeyi bırakmıştır.
  2 ... david gilmourun parmaklari