1. 1.
  Polarimetre, maddelerin optikçe aktifliklerini ölçen cihazdır. polariskop da denir. biri sabit diğeri düşey bir düzlemde dönebilen iki kutuplayıcıdan meydana gelir. Kutuplayıcı olarak çoğunlukla kalsit kristalleri kullanılır. Bu iki kristalden birincisine (sabit olana) polarizör, ikincisine ise (dönebilene) analizör denir.
  2 ... shinobi
 2. 2.
  optikçe aktif maddelerin polarize ışığı saptırma özelliğine dayanarak , bu maddelerin bir çözeltideki miktarlarını tayin etmeye yarar .
  3 ... gran canaria
 3. 3.
  maddelerin yapı analizlerinde kullanılmış, ne yazık ki bizim memlekette halen kullanılan fosil alet. düzlemsel ışık, numuneye çarptıktan sonra sağa veya sola çevrilir. numunenin ölçülen çevirme açısı, bize madde derişimini verecektir.
  2 ... letis