1. 1.
    isp. kabus anlamına gelen sözcük. pesadiyya şeklinde telaffuz edilir.
    ... pesadilla