1. 1.
  Türkiye insan Yönetimi Derneği (PERYÖN) imiş. Kuruluşu 1971.

  - Türkiye'de insan Yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olduklarını ve ülke çapında 3 bine yakın üyesi olduğunu iddia ediyorlar.

  - Dernek; istihdama katkı sağlayan, mesleki gelişimi destekleyen platformların oluşturulmasına öncülük ediyor(muş).

  Sitesi: http://www.peryon.org.tr
  ... nevzatb
 2. 2.
  Bu derneğin 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle yöneticiler arasında yaptığı ankete göre, Türkiye’de kadın istihdamının düşük olmasının en büyük nedeni “işverenlerin ‘doğum, annelik’ gibi sorumluluklarından dolayı kadın adaylardan çok erkekleri tercih etmesi”(imiş). Yöneticiler, çalışan kadınların en önemli sorunu olarak “evdeki sorumlulukların da üzerlerinde olması ve buna karşı gelememeleri”ni gösteriyor.(muş.)
  ------
  Ankete PERYÖN üyesi 164 orta ve üst düzey yönetici katılmış.
  ------
  Kadın istihdamını arttırmak için pozitif ayrımcılık, kota vb uygulamalar olması gerektiğini düşünenlerin oranı geçen yıldan bu yana 13 puan artarak yüzde 64’e ulaşmış. Bu tür uygulamalara karşı çıkanların oranı ise 9 puanlık azalışla yüzde 33’e inmiş.
  ------
  Anket katılımcılarının yarıdan fazlası (yüzde 52) yöneticilerinin kadın ya da erkek olması arasında bir fark görmüyor. Anket katılımcılarının yüzde 77’si kadın olmasına karşın, erkek yöneticiyle çalışmayı tercih edenlerin oranı yüzde 43’ü buluyor. Kadın yöneticiyle çalışmayı tercih edenlerin oranı ise yalnızca yüzde 19.

  Yeni Türk Ticaret Kanunu ile borsa şirketlerine getirilen “yönetim kurulunda en az 1 kadın olması” zorunluluğunun kadın istihdamını arttıracağını düşünenlerin oranı yüzde 21 iken düşünmeyenlerin oranı yüzde 23.
  ... nevzatb