1. 1.
    asi nehri nin antik çağdaki ismidir.
    ... electronica