1. .
    adı dolu içi boş güçsüzü sömürme düzeni. bir araya gelememe.
    ... collector