1. .
    Göz içi basıncın ölçülmesi.
    ... worldlike