1. 1.
    ing. fırsat.
    1 ... ntv muhabiri
  2. 2.
    English: n. Bir şeyin cereyan ettiği an, esna, sıra. OCCASIONAL: a. Seyrek, nadir, ara sıra, bazen.
    ... omeraltuncanak