1. 1.
    son adet dönemimden sonra 37. haftaya kadar olan doğumlardır.yani erken doğumdur.
    ... juansebastianveron