1. .
  Gördüm ölüm diyârını rü'yada bir gece
  Sessizlik ortasında gezindim kederlice.

  Durmuş saat gibiydi durup geçmiyen zaman.
  Donmuş sükût içinde güneş görmiyen cihan.

  Hâkimdi yerde ufka kadar uhrevî vakar;
  Bir çeşme vardı her tarafından ziyâ akar;

  Geçtikçe bembeyaz gezinenler üçer beşer;
  Bildim ki âhiret denilen yerdedir beşer.

  Baktım hüzünle her birinin benzi sapsarı.
  Sezdim ki gövdesizdi, hayâliydi boyları.

  Bir başka semte doğru dönerken bu gezmeden
  Bir tas ziyâ alıp içiyorlar o çeşmeden;

  Allâh'a şükredip duruyorlar ve kol kola,
  Sessiz, yavaş yavaş dalıyorlardı bir yola.

  Naklettiğim gibiydi bu rü'yâda gördüğüm.
  Rü'yâ bu. Yoksa başka bir âlem midir ölüm? *
  ... mulayim