1. 1.
    yeni gelen 6. nesil yazarlarımızdan birisi. hoşgelmiştir.
    ... wildr0se