bugün

türkiyede yayınlanan 3 ermeni gazetesinden biri. sadece cuma günleri türkçe ek yayınlanır kalan günlerde tamamı ermenice basılır.
türkiye ermenilerine ait diğer gazeteler: jamanak ve agos
istanbul'da yayınlanmakta olan Ermenice günlük gazete. 1940'tan beri Beyoğlu istiklal Caddesi'ndeki Suriye Pasajı'nda yayınlanmaktadır, haberlerinde Türkiye Ermenilerine ait cemaat haberleri ve Ermeni sanat ve kültürüne ait makaleler ağırlıklıdır. Tirajı yaklaşık 2500 olan gazetenin sahibi Rober Haddeciyan'dır.