1. 1.
    ing. aması yok, ben anlamam.
    ... notrinova