1. 1.
    1 . Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı.
    2 . Bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli.
    3 . Bir şeyi yapabilme niteliğini ve ustalığını kazanmış olan, kalifiye. *
    1 ... minik mavi balina