1. 1.
    , ü ortada değil, bitişik kullanmasını önerdiğim yazar. imçi sözlük çıkışlı olması muhtemel... bu , ne arkadaş?!
    1 ... rotto