1. 1.
    Türkçe açılımı: deterministik olmayan sonlu özdevinir olan matematiksel model. bilgisayar biliminde kullanılır.

    ayrıca (bkz: dfa)
    ... strategy