bugün

Bir konuya acayip sinirlenip etrafındakilere belli etmemek için kullanılan ifade.
yeni bir onuncu nesil yazar. hoş gelmiştir.
Ağza gelen sayıldıktan sonra söylenmesi tercih edilmesi itibariyle pek samimiyetsiz bir cümledir.
aşırı davranışlar gösterdikten sonra rahatlamak için söylenen söz.
Dalmadan az önceki sözler olabilir.