1. .
    do while loop ları ve for each loopl ları güçlü ve basit döngülerdir. nested loops ise tabloların belli bir aralığını birden fazla kez taramak gerektiğinde kullanılan döngülerdir.
    ... meyve