1. 1.
    ölü hayvanlarlı cinsel obje olarak görme durumu.
    ... baybars