1. 1.
    akreditif açmak için amir banka tarafından, teyit bankasına veya görevli bankaya gönderilen swift mesaj tipidir.
    ... bill of exchange