1. 1.
    kutsal kan, kutsal kase, isa yazmaları; adlı kitaplarıyla, ünlü '' da vinci şifresi '' kitabına kaynaklık etmiş; yeni zellanda'lı yazar.
    ... siddartha