1. .
  1851. bu der ki: "varlık âleminde güzellik fazilet, iyilik ve cömertlik bakımından senin gibi hiçbir kimse yok."
  1852. öbürü der ki: "iki cihan da senindir. bütün canlarımız senin canına tâbidir."
  1853. o da, halkı, kendisinin sarhoşu görünce kibirlenir, elden, avuçtan çıkmağa başlar.
  1854. şeytan onun gibi binlerce kişiyi ırmağa atmıştır!
  1855. dünyanın lûtfetmesi ve yaltaklanması, hoş bir lokmadır, ama az ye. çünkü ateşten bir lokmadır!
  1856. ateş gizlidir, zevki meydanda. dumanı sonunda meydana çıkar.
  1857. sen "ben o medihleri yutar mıyım? o, tamahından methediyor. ben, onu anlarım" deme!
  1858. seni metheden, halk içinde aleyhinde bulunursa onun tesiriyle gönlün, günlerce yanar.
  1859. onun; mahrumiyetten senden umduğunu elde edemeyip ziyan ettiğinden dolayı aleyhinde bulunduğu halde,
  1860. o sözler, gönlüne dokunur, onun tesiri altında kalırsın. medihten de bir ululuk gelir, dene de bak!

  devamı için:

  (bkz: mesnevi 1861-1870)

  bir önceki için: (bkz: mesnevi 1841-1850)
  ... pipishik