1. 1.
  1861. medihin de günlerce tesiri altında kalırsın. o medih canın ululanmasına, aldanmasına sebebolur.
  1862. fakat bu tesir, zâhiren görünmez, çünkü methedilmek tatlıdır. kınanmak acı olduğundan derhal kötü görünür.
  1863. kınanmak, kaynatılmış ilâç ve hap gibidir; içer, yahut yutarsa uzun bir müddet ızdırap ve elem içinde kalırsın.
  1864. tatlı yersen onun zevki bir andır, tesiri öbürü kadar sürmez.
  1865. zâhiren uzun sürdüğü için de tesiri, gizlidir. herşeyi, zıddıyla anla!
  1866. medhin tesiri, şekerin tesirine benzer; gizli tesir eder ve bir müddet sonra vücütta deşilmesi icabeden bir çıban çıkar.
  1867. nefis çok öğülmesi yüzünden firavunlaştı. alçak gönüllü, hor, hakîr ol; ululuk taslama!
  1868. elinden geldikçe kul ol, sultan olma! top gibi zahmet çekici ol, çevgân olma!
  1869. yoksa; senin bu letafetin, bu güzelliğin kalmayınca o, seninle düşüp kalkanlar, senden usanırlar.
  1870. evvelce seni aldatıp duranlar, o vakit seni görünce "şeytan" adını takarlar. seni kapı dibinde görünce hepsi birden "mezarından çıkmış hortlak" derler;

  devamı için:

  (bkz: mesnevi 1871-1880)

  bir önceki için: (bkz: mesnevi 1851-1860)
  ... pipishik