1. 1.
    iran'ın sabetayistleri olan mistik topluluk.
    tıpkı bizim sabetaylar gibi 1622'de meşhed yahudileri iran şahı tarafından zorla müslüman yapılarak cedid-ül islam adını alırlar. ammavelakin kendi aralarında eski inanışlarını devam ettirirler...
    1 ... zulfikardarbesi