1. 1.
    bir olay, kişi, yer için düüzenlenen tören.
    1 ... devedikeni
  2. 2.
    resmi ve sivil olmak üzere ikiye ayrılan toplantı.
    ... kabil